Žumpy a septiky

Bakterie a enzymy určené pro žumpy a septiky k odstraněné zápachu i rozložení odpadu. Smrdí, smrdí již nebude pravda. Pokud zde nenaleznete Vámi požadovaný typ, neváhejte nás kontaktovat

Žumpy a septiky Existuje zde 3 ks produktů.

Aktivní filtry

Biologický přípravek pro žumpy, septiky a čistírny odpadních vod - tableta

Tableta dávkuje bakterie a enzymy pozvolna a tím opětovně startuje biologický proces čištění. Biologická tableta s obsahem koncentrovaných bakterií a enzymů, které pomalu uvolňuje do prostředí odpadních záchytných systémů a tím neustále, po dobu 1...

Bakterie pro septiky, smrdí smrdí toto smrdí - již nebude pravda - s urychlovačem

Sypká bakteriální složka SeptiClean slouží k rozkladu a likvidaci fekálií a veškerých organických látek v septicích, žumpách, kanalizacích, v odpadních systémech a ve vyhnívacích nádržích čistíren odpadních vod. Aplikuje se jako první a jedno...

Bakterie pro septiky smrdí smrdí toto smrdí - již nebude pravda - SEPTICLEAN

SeptiClean je směsí mikrobiologických kultur a enzymů, které slouží k ekologickému rozkladu fekálií a veškerého organického odpadu v septicích, žumpách, kanalizacích, odpadních systémech a ve vyhnívacích nádržích ČOV. Výrazně omezuje tvorbu...